Reference

 • Stavební práce a práce přípravy IS
 • Montáže plynovodů
 • Stavební a montážní práce ZTI, ÚT, plyn
 • Stavební práce a práce přípravy IS nahoru

  Letovice montáž ÚT, ZTI, venkovní kanalizace, přípojky plynu, vody a kanalizace pro Domov důchodců Letovice
  Boskovice montáž kombinovaného vytápění – teplovzdušné agregáty + otopná tělesa, vodoinstalace a kanalizace včetně přípojek pro výrobní halu LD SEATING Boskovice
  Brno zhotovení přípojky vody,plynu,kanalizace, včetně výměny rozvodů vody,plynu a kanalizace a montáž kombinovaného vytápění – podlahové vytápění, fancoily, konvektory a otopná tělesa Bytový dům Antonínská, Brno.
  Rozhrání montáž venkovního vodovodu pro VIS - cca 16 mil. Kč
  Skalice nad Svitavou montáž inženýrských sítí Baumuller – cca 2,5 mil. Kč
  Černá hora inženýrské sítě cca 3,5 mil. Kč
  Brno venkovní kanalizace splašková a dešťová, veřejný vodovod-litina – 0,5mil Kč pro firmu MORAVIA PROPAG
  Brno venkovní kanalizace splašková a dešťová, vnitřní rozvody ZTI pro firmu AZ-KLIMA, s.r.o. – 1 mil. Kč
  Letovice venkovní kanalizace dešťová a splašková, dodávka a montáž odlučovače ropných látek pro stavbu Domova důchodců – 1mil.Kč
  Praha venkovní vodovod a plynovod PE, z toho bez výkopovou technologii cca 36m pro stavbu RD Hamerské rybníky – cca 1mil. Kč
  Boskovice Junker I.E. – výrobní hala 5 mil. – ZTI+ÚT+kanalizace,plyn
  Letovice Letoplast – výrobní hala 4 mil. – ZTI+ÚT+kanalizace,plyn
  Letovice Letovické strojírny – výrobní hala 2 mil.– ZTI+ÚT + kanalizace,plyn
  Mírov Věznice Mírov – výrobní hala – 3mil. Kč
  Objekt MV Třešť objekt Ministerstva vnitra – přípojka dešťové a splaš. kanalizace, vodov.přípojka, zemní práce – cca 1,5mil. Kč
  Letovice Město Letovice- vodovod Podolí + komunikace 4mil. Kč
  Třinec Tesco Třinec – přeložka vodovodu, kompletní kanalizace, odlučovače ropných látek, rozvod požární vody, horkovod – cca 9mil. Kč
  Lysice bytové domy ul. Halasova – kanalizace vnitřní, vodovodní přípojka, vnitřní vodovod, ZTI, kanal. Přípojky – cca 3 mil. Kč
  Brno objekt Brno Business Park – II. etapa ZTI, plynoinstalace, ÚT, dešťová, splašková kanalizace, odlučovače, čerpací šachty, retenční nádrže, dodávka a montáž vodovodu, STL přípojek – 22 mil. Kč
  Zlín obchodní centrum Zlaté Jablko – dodávka a montáž kanalizace, plynoinstalace, vodoinstalace, chlazení – 12 mil. Kč
  Třinec OD Tesco Třinec – 2. etapa, kompletní dodávka kanalizace a vodovodu – cca 4,9 mil. Kč
  Horní Bezděkov kompletní dodávka kanalizace, vodovodu, plynovodu pro 16 RD
  Praha OD Sykora, Praha – Vysočany – kanalizace – cca 1 mil. Kč
  Rapotice Věznice Rapotice – dodávka vodoinstalace, kanalizace - cca 3,5 mil. Kč
  Praha rezidence Tulipa Modřanská rokle, Praha – veřejný vodovod, kanalizace – cca 5,2 mil Kč
  Dolní Morava Ski areál Dolní Morava – příprava IS pro vodovod
  Sebranice výrobní hala závodu ALPS - přeložka plynovodu, kanalizace – cca 8,7 mil. Kč
  Měřín logistické centrum Lídl – kanalizace splašková, dešťová, ORL, vodovod – cca 22 mil. Kč

  Montáže plynovodů nahoru

  Sudice STL plynovod Sudice, investorem stavby byla Savoj, spol. s.r.o.
  Holštejn STL plynovod Holštejn, investorem byl p. Bernat
  Okrouhlá STL plynovod Okrouhlá, investorem stavby byla obec Okrouhlá
  Těchov STL plynovod Blansko-Těchov, investorem byl p. Hasoň
  Šebetov TL plynovod Šebetov, investorem byla obec Šebetov
  Boskovice STL plynovod Boskovice – K Lipníkům, investorem stavby bylo město Boskovice
  Lysice NTL plynovod Zámku Lysice, investorem stavby byl Státní památkový úřad
  Letovice STL plynovod Letovice - Za Koupalištěm, investorem stavby byl Buter, s.r.o. a Aposauto, s.r.o.
  Letovice STL plynovod Letovice – ulice J. Haška a provedení přípojky Domova důchodců v Letovicích, investorem stavby bylo město Letovice
  Boskovice STL plynovod Boskovice L.D. Market, investorem stavby byl L.D. Market, s.r.o., Hurab, s.r.o, a Dufos, s.r.o.
  Lomnička prováděny svářečské a montážní práce
  Boskovice plynovod ul. Chrudichromská – cca 1mil. Kč
  Jimramov STL plynovod pro 8 BD Jimramov
  Obec Vranová STL plynovod - lokalita Hradisko (satelitní městečko) – cca 200 tis. Kč
  Šebetov STL plynovod pro bytový dům – cca 150 tis. Kč
  Krasová STL plynovod + 10 přípojek pro RD – cca 300 tis. Kč
  Letovice STL plynovod a plynofikace bytového domu – cca 1,2 mil.

  Stavební a montážní práce ZTI, ÚT, plyn nahoru

  Letovice montáž ÚT, ZTI, venkovní kanalizace, přípojky plynu, vody a kanalizace pro Domov důchodců Letovice
  Boskovice montáž kombinovaného vytápění – teplovzdušné agregáty + otopná tělesa, vodoinstalace a kanalizace včetně přípojek pro výrobní halu LD SEATING Boskovice
  Boskovice oprava parních rozvodů pro velkokuchyň MINERVA Boskovice, a.s. – nerez
  Brno zhotovení přípojky vody, plynu, kanalizace, včetně výměny rozvodů vody, plynu a kanalizace a montáž kombinovaného vytápění – podlahové vytápění, fancoily, konvektory a otopná tělesa Bytový dům Antonínská, Brno.
  Vanovice montáž ÚT a plynoinstalace pro Farní úřad Vanovice
  Letovice montáž technologie vytápění a plynovodní přípojky pro nafukovací haly tenisových kurtů Letovice
  Letovice montáž ústředního vytápění a ohřevu vody a plynoinstalace pro Hotel Koupaliště a restauraci Koupaliště Letovice.
  Březová n/Svitavou montáž ÚT a plynoinstalace a teplovodní kotelny ZŠ Březová nad Svitavou
  Letovice rekonstrukce vytápění a ZTI výrobního závodu Wood and Plastics industries
  Letovice montáž výtápění – plynové tmavé zařiče pro výrobní halu MD Letovice
  Blansko montáž plynovodní přípojky a rekonstrukce kotelny ubytovacího zařízení Blansko, Češkovice
  Brno venkovní kanalizace splašková a dešťová, vnitřní rozvody ZTI pro firmu AZ-KLIMA, s.r.o. – 1 mil. Kč
  Letovice venkovní kanalizace dešťová a splašková, dodávka a montáž odlučovače ropných látek pro stavbu Domova důchodců – 1mil.Kč
  Praha venkovní vodovod a plynovod PE, z toho bez výkopovou technologii cca 36m pro stavbu RD Hamerské rybníky – cca 1mil. Kč
  Letovice ZTI, ÚT a gastrocentrum pro stavbu DD Letovice – cca 3,5 mil Kč
  Boskovice Junker I.E. – výrobní hala 5 mil. – ZTI+ÚT+kanalizace,plyn, rozměr haly 3 200m2
  Letovice Letoplast – výrobní hala 4 mil. – ZTI+ÚT+kanalizace,plyn, odvodňovací systém Pluvia, rozměr haly 12 000m2
  Letovice Letovické strojírny – výrobní hala 2 mil.– ZTI + ÚT + kanalizace, plyn rozměr haly 3 600m2
  Mírov Věznice Mírov – výrobní hala – 3mil. Kč, rozměr haly 1 600m2
  Objekt MV Třešť objekt Ministerstva vnitra – přípojka dešťové a splaš.kanalizace, vodov.přípojka, zemní práce – cca 1,5mil. Kč
  Blansko objekt Metra Blansko – decentralizace vytápění cca 0,5mil. Kč
  Rájec Jestřebí objekt MKZ Rájec – decentralizace vytápění závodu - cca 3mil. Kč
  Ždírec n.Doubravou Lana Ždírec – vnitřní ZTI, ÚT, rozvody chladu, plyn , odvodňovací systém Pluvia – 5mil. Kč, rozměr haly 16 000 m2
  Brno bytový dům ul. Kalvodova – zdravotechnická a plynoinstalační zařízení – 2mil. Kč
  Lysice bytové domy ul. Halasova – kanalizace vnitřní , vodovodní přípojka, vnitřní vodovod, ZTI, kanal. Přípojky – cca 3mil. Kč
  Skrchov Vzávod Teluria Skrchov – dodávka a montáž rozšíření výroby – rozvody stlačeného vzduchu - cca 1mil. Kč
  Brno objekt Brno Business Park – II. etapa ZTI, plynoinstalace, ÚT, dešťová, splašková kanalizace, odlučovače, čerpací šachty, retenční nádrže, dodávka a montáž vodovodu, STL přípojek – 22mil. Kč
  Boskovice závod Itap Shop - plynoinstalace vypalovacích pecí – cca 1 mil. Kč
  Boskovice výrobní hala Itab Shop –dodávka a montáž ZTI, ÚT, plynoinstalace, - 4,5mil. Kč, rozměr haly 30 000m2
  Letovice výrobní hala Letokov – dodávka a montáže ÚT, plynoinstalace – 450tis. Kč 1 800m2
  Letovice výrobní hala Letoplast Letovice – dodávka a montáž chlazení a rozvodů pro vodu a stlačený vzduch – 500tis. Kč
  Rájec Jestřebí MKZ Rájec Jestřebí – decentralizace topení 4. etapa – 400tis. Kč
  Veselice Turbín Veselice – montáž a dodávky ÚT, plynoinstalace v nové výrobní hale – 780tis. Kč
  Boskovice ZT Holding – plynoinstalace v hale STS Boskovice – 1,3mil. Kč
  Zlín obchodní centrum Zlaté Jablko – dodávka a montáž kanalizace, plynoinstalace, vodoinstalace, chlazení – 12 mil. Kč
  Boskovice nová výrobní hala Color Profi – plynoinstalace – 300tis. Kč
  Skrchov Teluria Skrchov – montáž odvodňovacího potrubí Pluvia, plynoinstalace, ZTI, ÚT pro novou halu výroby syntetických nátěrových hmot - cca 4,5mil. Kč
  Letovice Letoplast Letovice – rekonstrukce sociálního zázemí firmy – cca 5,7mil. Kč
  Rapotice Věznice Rapotice – dodávka vodoinstalace - cca 3,5mil. Kč
  Sebranice Výrobní hala závodu ALPS - montáž odvodňovacího potrubí Pluvia, ZTI – cca 4,9mil. Kč
© K.T.S. Montáže 2024; Webdesign & webcoding by MP Com